תמונות

יבואה באימון הפועל. יכבוש בסקוטלנד? (רועי גלדסטון)