תמונות

מעודדות ליטאיות בהיכל נוקיה צילום: עודד קרני