תמונות

סביטי ליפניה מנסה לעצור את קוסטדין אזארוב (איתי ישראל)