תמונות

גל ברק זילברמן, מטבח צילום: משה גיטליס וסוזי לוינסון