תמונות

AugsburgRoadLights צילום: Augsburger Allgemeine