תמונות

קורס מכיות בבהד 12 צילום: יוסף קוטין, "במחנה" (ארכיון צה"ל)