תמונות

איראולה, הכנה סוערת לקרית שמונה (gettyimages)