תמונות

נדאל, הפציעה לא משפיעה בינתיים (GETTYIMAGES)