תמונות

השאלה היא איך נסכם את עונתו האחרונה (אלן שיבר)