תמונות

גיוס 280316 צילום: ליאת פדרמן, אלון קירה בית ספר לצילום