תמונות

ישתפו פעולה יחד בקישור. בניון ומליקסון (אלן שיבר) אז מה אומרים ביצ