תמונות

יוסי גרבר, מר גרין, 2001 צילום: חנוך גריזיצקי