תמונות

גרזיץ´ וחסארמה בסיום. עוד משחק ללא ניצחון (משה חרמון)