תמונות

איש ניסה להבריח נחשים על גופו צילום: טלגרף