תמונות

ערסל אמבט, פתח ניקוז www.splinterworks.co (7) צילום: www.splinterworks.co.uk