תמונות

מרפסת עמיחי מזרח-תמונה מספר3 צילום: שי בן אפרים