תמונות

גודס, הגיב נהדר אחרי הלם בפתיחה (אלן שיבר)