תמונות

טשיירה עובר אמנגואה. בלמי חיפה מרבים לעות קדימה (עמית מצפה)