תמונות

רוצ´ט מגיב לקורה שלו. בישל כמה דקות לאחר מכן את הראשון (מור שאולי