תמונות

עטר, אורי כהן וסידיבה מאוכזבים בק"ש (יניב גונן)