תמונות

תוהיר ומוראטי, ירכשו את דז'קו? (gettyimages)