תמונות

ברדה הוחלף, בכר רוצה למנוע עומס (אלן שיבר)