תמונות

עם הנסיך וויליאם. כל הממלכה בונה עליו (gettyimages)