תמונות

חטיפה בחברון, חיילים בשטחים, מעצרים, חיפושים צילום: חדשות 2