תמונות

רוני לוי. תירגל מערך של שלושה קשרים אחוריים (גיא בן זיו)