תמונות

קרבחאל וטר שטגן, תיקו בבאייארנה (gettyimages)