תמונות

שלו מנשה. הגיע, אבל לא מקבל מספיק דקות (משה חרמון)