תמונות

המצטיין במשחק, אבירם ברוכיאן מנסה לעבור את דודי פדלון (דרור עינב)