תמונות

הפועל תגיש תלונה (אלן שיבר). צפו בפניני מקלל את שולדברנד