תמונות

האבוקה מול אשדוד, מי ישלם את המחיר? (קובי אליהו, וואלה)