תמונות

אולי ינצחו במשחק הבא. אלישע לוי ושמעון ביטון