תמונות

בני השרון/הרצליה בתמונה קבוצתית (משה חרמון)