תמונות

בר נצר עם שחקניו. יקוו לסיים במקום השלישי (האיגוד האירופי)