תמונות

פיאניג'אני. דיבר על גלבוע/גליל בחדר ההלבשה