תמונות

קרוב, אבל כל כך רחוק. בכר לא מקל ראש (אלן שיבר)