תמונות

מרב שדה דנמרק, בית שני מקלחת גובה צילום: normcph.com