תמונות

גיוס 310716 צילום: ליאת שליט, אלון קירה בית ספר לצילום