תמונות

יכול להיות שמדובר בקבוצת תחתית? (צילום: אלן שיבר)