תמונות

רן בן שמעון. יסבול מחסרונו של ברק בדש (משה חרמון)