תמונות

ניסיון להבריח שוהים בלתי חוקיים בתא המטען צילום: רשות המעברים, משהב"ט