תמונות

מקל וכדיר מתחילים את ההכנות הרשמיות (אלן שיבר)