תמונות

באדיר. ישלם את המחיר על התיקו בעכו (רועי גלדסטון)