תמונות

"יוסי הופך את הדברים איך שהוא רוצה". אלימלך עם אבוקסיס