תמונות

יש מחאה, אין משכורות, אין נקודות. כפ"ס (אלן שיבר)