תמונות

קירילנקו. אפשר להתכונן בשקט לרבע הגמר (gettyimages)