תמונות

פאנל הבוחרים החדשים בעירוני ד' צילום: נופר יורן