תמונות

קנדה, ורמוט, תמוז, מרעי וסהר חוגגים (עמית מצפה)