תמונות

לא ירצה לזכור את המשחק הזה. צדק (אלן שיבר)