תמונות

מנחם הוא הסבתא של כיפה אדומה במשימת האחגדות צילום: מתוך האח הגדול