תמונות

הירוקים רוצים להפתיע בפתיחה. יצחק (אלן שיבר)